Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fy Central Gruop/CG/ předložila na Stavební úřad P11 záměr na výstavbu "megadomu" na ploše mezi ulicemi Výstavní, Otická,Štichova a Exnárova. Záměr zároveň slouží jako žádost o navýšení tzv.kodu míry využití území z kodu E na kod G.  Pokud by žádost nebyla odsouhlasena, musel by být "megadům" o mnoho pater nižší. Vizualizaci záměru naleznete v rubrice "Fotogalerie" Tamtéž rovněž naleznete fotokopie níže uváděných dokumentů

Stavební úřad P11 zaslal žádost CG s negativním stanoviskem!! na Magistrát hl.m.Prahy Odbor územního plánu /OUP/, který je ze zákona kompetentní k posouzení žádosti o změnu využití území.

OUP si vyžádal stanoviska MČ P11, Útvaru rozvoje města /URM/ a OŽP MHMP. Stanovisko OŽP k dané změně je kladné, stanovisko MČ P11 je kladné, stanovisko URM a výsledné rozhodnutí OUP MHMP dosud není známé.

Rozhodující v celém posuzování je stanovisko MČ P11. Rada MČ svým usnesením 0251/8/R/2009 souhlasila se změnou míry využití území a tím otevřela dveře CG postavit předmětný "megadům" v maximálním rozssahu. Odborný podklad k souhlasnému stanovisku Rady MČ vypracoval OÚR MČ P11 /Ing.Kábrt, Ing.Fišarová/.  Změnu rovněž odsouhlasil Výbor pro územní rozvoj P11. Vše naleznete ve složce "Dokumenty".

 Co se politického přístupu k této změně týče, není rozdílu mezi ČSSD a ODS, obě strany uzavřely na P11 koalici a ve všech orgánech mají obě své zástupce a o změně hlasovaly shodně.

Uvedený záměr a souhlas RMČ P11 vzbudil nesouhlas u občanů žijících v dané lokalitě. Proto předsedové osmi samospráv SVJ v ulici Štichova a majitelů rodinných domků /celkem zastupující cca 600 bytů/ požádali dopisem /který shrnuje negativa záměru/ RMČ o revokaci jejího souhlasu s daným záměrem. Požadavek nejen že nebyl zařazen na jednání RMČ, ale do dnešního dne na dopis nebylo odpovězeno. Stejně tak nebylo zodpovězeno na můj dotaz na Zastupitelstvu na otázku: "Co přinese tato stavba JM a jeho občanům". Dopis ve složce "Dokumenty".