Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna schválena

26. 8. 2009

Dne 22.7. schválil Magistrát úpravu územního plánu - navýšení koeficientů z E na G. Pro své rozhodnutí vycházel ze stanovisek těchto odborných útvarů a stanovisek MČ:

Útvar rozvoje města - souhlasné stanovisko bez připomínek

MČ Praha 11 - souhlasné stanovisko s kosmetickými připomínkami

Odbor ochrany prostředí MHMP - souhlasné stanovisko s připomínkami, že v následných řízeních /EIA,územní řízení/ bude záměr velmi důkladně posuzovat z hlediska zásahu stavby do krajinného rázu, především z důvodu zásahu záměrudo území přírodních parků Botič-Milíčov a Hostivař- Záběhlice

Odbr výstavby MČ P11 - nesouhlasné stanovisko. Považuje navržené řešení za nevhodné a nad možnosti daného území.