Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bytový dům Stříbrského

13. 7. 2009

1.      Bytový dům Stříbrského

 

Investor spol. ALITEX, spol. s r.o, se sídlem Zelená 259/9, 417 02 Dubí 2 – Běhánky, navrhuje na pozemcích parc.č. 583/88, 583/89, 583/90, 583/102, 583/103 a 985/1 v k. ú. Háje při komunikaci Stříbrského výstavbu bytového domu o 9 NP. a 2 PP s kapacitou 80 bytů, 70 stání pro osobní automobily (z toho 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) v podzemních garážích a nebytovým komerčním prostorem v 1.NP. o výměře 163 m². Před zahájením stavby budou odstraněny stávající objekty, součástí stavby bude napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu, komunikace pěší a vozidlové, zpevněné plochy, včetně povrchového parkoviště s kapacitou 16 stání pro osobní automobily (z toho 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace). Nezastavěné plochy budou ozeleněny sadovými úpravami. Bytový dům bude mít rozměry cca 51 m x 20 m a je podélnou osou orientován ve směru sever – jih. Staveništní doprava i příjezd ke stavbě jsou vedeny komunikací Novomeského a novou komunikací zbudovanou v rámci souboru Milíčovský háj.